AVG

Privacy Statement – Avg

Hier onder staat het Concept AVG / privacy verklaring van de Blauwe Aarde G.J. Ruiters is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens de Blauwe Aarde

Website: deblauweaarde.nl
KVK 02052719 .
Dorpstraat 32
9911PC
Oosterwijtwerd

G.J. Ruiters is de Functionaris Gegevensbescherming van de Blauwe Aarde
Hij is te bereiken via info@deblauweaarde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

de Blauwe Aarde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
- Betaalgegevens
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

de Blauwe Aarde verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het leveren van goederen of bestanden door u besteld .
– het organiseren van aktiviteiten waar u aan deelneemt
– U toezenden van nieuwsbrieven
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

de Blauwe Aarde neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

de Blauwe Aarde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

de Blauwe Aarde verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Blauwe Aarde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Blauwe Aarde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deblauweaarde.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

de Blauwe Aarde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@deblauweaarde.nl

E-mail opt-out

Net als u, haten wij spam. Wij sturen u geen spam e-mails. U kunt zich afmelden van onze e-mails op elk moment dat u dat wilt. Een ‘unsubscribe’ link is opgenomen in de e-mail nieuwsbrieven van deze website.

Cookies

Informatie over Cookies die wij gebruiken vind u op de pagina over cookies

Disclaimer

Onze disclaimer vind u op de pagina met disclaimer
Meer...

Over ons

an image

J. Ruiters
  
KvK: 02052719 

Contact

an image

Antiquariaat de Blauwe Aarde
Dorpstraat 32
9911 PC Oosterwijtwerd
e.: info@deblauweaarde.nl 

Omgeving

an image

Antiquariaat de Blauwe Aarde is gelegen in Fivelingo in Noord Groningen, in het mooie wierendorpje  Oosterwijtwerd